Hľadáte strednú školu, jazykový kurz alebo učebnicu? V kategórii Vzdelávanie a školstvo je k dispozícii 1 555 záznamov.

Vybrané produkty

Manažérska komunikácia a vedenie tímov

Manažérska komunikácia a vedenie tímov

Cieľová skupina - Pracovníci v riadiacom postavení - vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy rieše...

 • Lokalita: Žilina
Popis obrázku

Verejné školenie - Daň z pridanej hodnoty - DPH - 06.10.2011 a 08.12.2011

OBSAHOVÉ ZAMERANIE: Seminár je zameraný na vysvetlenie podstaty a fungovania systému dane z pridanej hodnoty v praxi + DPH v roku 2011 • pravidlá na určenie miesta dodania služieb • všeobecné a osobitné pravidlá pri určení miesta dodania služieb • registrácia prijímateľov a dodávateľov služby, kto...

 • Cena: 39,90 €
 • Lokalita: Žilina
Merchandising, Category management

Merchandising, Category management

Cieľová skupina - Pracovníci obchodných a odbytových oddelení vo výrobnej a nevýrobnej sfére.Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií, skupinové a individuálne riešenia situácií z pr...

 • Lokalita: Žilina
Motivácia

Motivácia

Cieľová skupina - Pracovníci v riadiacom postavení - vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy rieše...

 • Lokalita: Žilina
Popis obrázku

Verejné školenie - Zákonník práce - veľká novela od 01.09.2011

CIEĽOVÁ SKUPINA: Seminár z pracovného práva, určený najmä pre manažérov, personalistov, právnikov aj neprávnikov. OBSAHOVÉ ZAMERANIE: • vedúci zamestnanec • odstúpenie od pracovnej zmluvy • delené pracovné miesto • skúšobná doba • pracovné pomery na dobu určitú • nové spôsoby a dôvody skončenia p...

 • Cena: 53,88 €
 • Lokalita: Žilina
Manažérske tréningy

Manažérske tréningy

- Komunikačné zručnosti, - Selfmarketing, - Tímová práca, - Vedenie ľudí (leadership), - Manažment pri konfliktoch, - Sebariadenie manažéra a riadenie času, - Efektívne porady a stretnutia, - Motivácia – hodnotenie - odmeňovanie atď. http://www.projektoveriadenie.sk/sites/default/fil...

 • Cena: xy...€, podľa vybratých kurzov
 • Lokalita: Liptovský Mikuláš
Akadémia projektového manažmentu („mäkké a tvrdé“ zručnosti)

Akadémia projektového manažmentu („mäkké a tvrdé“ zručnosti)

Akadémia projektového manažmentu je rozdelená do 2 semestrov. 1. semester PROJEKTOVÉ RIADENIE („tvrdé“ zručnosti) Moduly: - Plánovanie projektov - Riadenie projektov - Budovanie projektových tímov - Implementácia projektového riadenia do organizácie - Príprava na medzinárodnú certifikáciu ...

 • Cena: xy...€, podľa vybratých kurzov
 • Lokalita: Liptovský Mikuláš
Manažment konfliktu a asertivita

Manažment konfliktu a asertivita

Cieľová skupina - Manažéri, reprezentanti a línioví pracovníci spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa ob...

 • Lokalita: Žilina
MS project

MS project

Absolventi kurzov MS Project sa naučia ako plánovať a efektívne riadiť projekty aj multiprojekty. Manažovať cashflow a workflow projektu. Realizované vzdelávania: MS Project – pre začiatočníkov (2 dni) MS Project – pre pokročilých (2 dni) MS Project – príklady z praxe http://www.proje...

 • Cena: xy...€, podľa vybratých kurzov
 • Lokalita: Liptovský Mikuláš
Popis obrázku

Verejné školenie - Aktuality v mzdovej účtarni - odvody komplexne

Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2011 v praxi a informácia o pripravovanej reforme odvodov k 1.1.2012. I. časť - Sociálne a zdravotné poistenie v praxi v r.2011. Termíny: 20.10.2011 15.12.2011 24.01.2012 14.02.2012 I. časť - Sociálne a zdravotné poistenie v praxi v r.2011 1. Pojem zamestnanca...

 • Cena: 53,88 €
 • Lokalita: Žilina
Vedenie porád, Hodnotenie podriadených

Vedenie porád, Hodnotenie podriadených

Cieľová skupina - Manažéri spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a a...

 • Lokalita: Žilina
KURZY PRINCE2 - Projektové riadenie

KURZY PRINCE2 - Projektové riadenie

PRINCE2® - PRojects IN Controlled Environment medzinárodný štandard, metodika projektového riadenia veľmi rozšírená v Európe (certifikácia v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku) Kurzy PRINCE2® a certifikačné skúšky sú akreditované APM Group (APMG) - PRINCE2® Foundation (príprava na cer...

 • Cena: xy...€, podľa vybratých kurzov
 • Lokalita: Liptovský Mikuláš
Popis obrázku

Verejné školenie - Ochrana osobných údajov - 30.09.2011 a 16.11.2011

• Ochrana osobných údajov - ciele, predmet a pôsobnosť právnej úpravy, vymedzenie pojmov • Vzťah prevádzkovateľ - sprostredkovateľ • Zásady spracúvania osobných údajov - základné povinnosti prevádzkovateľa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov - bezpečno...

 • Cena: 53,88 €
 • Lokalita: Žilina
Popis obrázku

Verejné školenie - IFRS pre pokročilých : 14. - 15.11.2011

Účetním, kontrolorům, auditorům, ředitelům, analytikům, pracovníkům IT a dalším, kteří se podílí na sestavení reportů podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví na území České nebo Slovenské republiky.

 • Cena: 358,80 €
 • Lokalita: Žilina
Vyjednávanie – negotiation skills

Vyjednávanie – negotiation skills

Cieľová skupina - Manažéri a reprezentanti spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná ...

 • Lokalita: Žilina
IPMA® príprava na certifikáciu

IPMA® príprava na certifikáciu

Pre všetkých záujemcov o certifikáciu IPMA, ktorí hľadajú rýchle riešenie. Intenzívny kurz, vyžadujúci si intenzívnu samostatnú prípravu. Spolu 3 dni a samoštúdium, rozdelené do 2 stretnutí (2 dni Predcertifikačný tréning, samoštúdium v medziobdobí, 1 deň Cvičná certifikačná skúška). Certifikácia IP...

 • Cena: 600 € bez DPH
 • Lokalita: Liptovský Mikuláš
Riadenie času - Timemanagement

Riadenie času - Timemanagement

Cieľová skupina - Manažéri a reprezentanti spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií, skupinové a individuálne riešenia s...

 • Lokalita: Žilina
Obchodné zručnosti, Prezentačné zručnosti

Obchodné zručnosti, Prezentačné zručnosti

Cieľová skupina - Manažéri a reprezentanti vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbo...

 • Lokalita: Žilina
Projektové riadenie, riadenie projektov - komplexných úloh a zákaziek

Projektové riadenie, riadenie projektov - komplexných úloh a zákaziek

Moduly: - Plánovanie projektov - Riadenie projektov - Budovanie projektových tímov - Implementácia projektového riadenia do organizácie - Príprava na medzinárodnú certifikáciu IPMA Absolventi štúdia sú pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku podľa štandardu projektového riadenia IPMA ...

 • Cena: 1 600 € bez DPH
 • Lokalita: Liptovský Mikuláš
Rozvoj talentov

Rozvoj talentov

Mäkké zručnosti („soft skills“) - Efektívna komunikácia (verbálna aj neverbálna) - Tímová práca a tvorivosť - Riešenie konfliktov - Asertívna komunikácia - Ochrana proti manipulácii - Vyjednávanie a argumentácia - Sebariadenie - Prezentačné zručnosti - Zvládanie stresu - a iné Tvrdé zru...

 • Cena: xy.. €, podľa vybratých kurzov
 • Lokalita: Liptovský Mikuláš
Verejné školenie - Zákonník práce - hĺbková sonda - 13. - 14.10.2011

Verejné školenie - Zákonník práce - hĺbková sonda - 13. - 14.10.2011

Dvojdňový seminár z pracovného práva, určený najmä pre manažérov, personalistov, právnikov, ale aj neprávnikov a všetkých ktorí potrebujú získať alebo si prehĺbiť svoje odborné vedomosti zo Zákonníka práce. OBSAHOVÉ ZAMERANIE: - pracovný pomer (pracovná zmluva a jej náležitosti, vymenovanie a odv...

 • Cena: 199,20 €
 • Lokalita: Žilina
Popis obrázku

Verejné školenie - Cestovné náhrady - 28.09.2011 a 23.11.2011

CIEĽ SEMINÁRA: Výklad zákona o cestovných náhradách s cieľom prispôsobiť jeho aplikáciu na podmienky zamestnávateľov OBSAHOVÉ ZAMERANIE: - všeobecná charakteristika zákona - aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa cest_nah.jpg - predmet zákona - personálna pôsobnosť zákona - vysielani...

 • Cena: 39,90 €
 • Lokalita: Žilina

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies si môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.