Program pre účtovnú agendu

Naša firma sa už od založenia v roku 1991 zaoberá vývojom vlastného programového vybavenia zameraného na podporu účtovných agend. Pri vývoji dôsledne dbáme na potreby užívateľa. Každá funkcia, ktorá je naprogramovaná, vychádza z požiadaviek a potrieb praxe. Za roky vývoja a realizácie zákazníckych úprav podľa potrieb praxe sa v programovom vybavení uložilo množstvo skúseností a vedomostí ako riešiť praktické problémy. Programy je možné parametrami prispôsobovať potrebám firmy. V cene programu je inštalácia programov na počítače užívateľa, zavedenie do užívania a zaškolenie na obsluhu programu. Práve počas inštalácie programov našimi odborníkmi dostávate nielen školenie ako obsluhovať program, ale aj návod ako riešiť konkrétne potreby praxe a uspokojiť Vaše požiadavky na informačný systém. Dostávate skúsenosti tisícky užívateľov, ktorí si program zakúpili pred Vami.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Žilina

Kontakt

KODAS Žilina, s.r.o.

Adresa
Kamenná 20, 010 01 Žilina
Web
http://www.kodas.sk