Diódový zlučovač

Modul určený pre použitie na miestach, kde je potrebné zabezpečiť napájanie zariadení alebo technológií jednosmerným napätím z dvoch nezávislých zdrojov bez ich vzájomného ovplyvňovania. Vstupy a výstup sa pripájajú na svorky na zadnom paneli. Výstup je istený dvojpólovým ističom.

Prejsť na web dodávateľa
 • Lokalita : Žilina

Zaujímavé produkty iných firiem

Montáž a doprava hál

 • Lokalita : Žilina

Presvetlenie hál

 • Lokalita : Žilina

Výstavba hál

 • Lokalita : Žilina

Zámočnictvo

 • Lokalita : Žilina

Technické oplotenia

 • Lokalita : Žilina

Ohýbanie

 • Lokalita : Žilina

Vrtánie

 • Lokalita : Žilina

Delenie materiálu

 • Lokalita : Žilina

Zateplenie hál

 • Lokalita : Žilina

Odvetranie haly

 • Lokalita : Žilina

Rozmery hál

 • Lokalita : Žilina

Kovovýroba Kujan

 • Lokalita : Žilina

Ocelové konštrukcie

 • Lokalita : Žilina

Kované ploty

 • Lokalita : Žilina

Brúsenie

 • Lokalita : Žilina

Frézovanie

 • Lokalita : Žilina

Sústruženie

 • Lokalita : Žilina

Kontakt

ELTECO, a.s.

Adresa
Rosinská cesta 15, P.O.BOX 6, 010 08 Žilina
Web
http://www.elteco.sk