Služby pre kúrenie - Administrativná činnosť

Mesačné vyhodnocovanie výroby, dodávky a spotreby tepelnej energie. Vedenie prevádzkového denníka kotolne. Výpočet zákonom predpísaných poplatkov za emisie a znečistenie ovzdušia.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Žilina

Kontakt

BJ Energy Group s.r.o.

Adresa
Hodžova 13, 010 01 Žilina
Web
http://www.bjenergy.sk