Služby pre kúrenie - Odborné prehliadky, odborné skúšky a prevádz…

Odborná prehliadka kotolne v zmysle Vyhl. 25/1984 Zb. Odborné prehliadky rozvodov, v zmysle Vyhl. 86/1978 Zb. Odborné prehliadky a skúšky horákov, v súlade STN 07 0703. Vonkajšie a vnútorné prehliadky teplovodných kotlov a tlakových nádob v súlade STN 69 0012.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Žilina

Kontakt

BJ Energy Group s.r.o.

Adresa
Hodžova 13, 010 01 Žilina
Web
http://www.bjenergy.sk