Automatický kotol pre domácnosť

Kotle sú plne automatizované, pričom dokážu riadiť processpaľovania,spínanie čerpadla ataktiež ohrev teplejúžitkovej vody. K automatike kotla je možné pripojiť externý miestnostný snímač, pre obmedzenie teploty vykurovacej vody a dĺžky prevádzky.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Žilina

Fotogaléria

Kontakt

BJ Energy Group s.r.o.

Adresa
Hodžova 13, 010 01 Žilina
Web
http://www.bjenergy.sk