Automatické kotle pre väčšie aplikácie

Tieto typy kotlov sú určené najmä pre vykurovanie väčších objektov ako sú školy, haly, športoviská. Kotly sú plne automatizované, pričom dokážu riadiť proces spaľovania, spínanie čerpadla a taktiež ohrev teplej úžitkovej vody.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Žilina

Kontakt

BJ Energy Group s.r.o.

Adresa
Hodžova 13, 010 01 Žilina
Web
http://www.bjenergy.sk