FirmyVZiline.sk
| katalóg firiem v Žilině

Súkromné gymnázium

Vysokoškolákov 13, Žilina

Bilingválne slovensko-anglické gymnázium, ktoré ponúka kvalitné 5-ročné štúdium. A. bilingválne vyučovanie v anglickom jazyku v 7 predmetoch b. individuálny prístup k žiakom s dôrazom na tvorivosť, kritické myslenie a rozvoj sebadisciplíny c. štúdium prírodovedné, humanitné, ekonomické - štúdium v učebných zameraniach vo 4. a 5. ročníku d. bodový systém hodnotenia – objektívnejšie hodnotenie e. možnosť štúdia v zahraničí bez opakovania ročníka f. možnosť získania základnej aj odbornej štátnej jazykovej skúšky z ANJ g. možnosť získania jazykových certifikátov IELTS, Cambridge - spolupráca školy s British Council h. účasť na prestížnej súťaži v rečníckom prejave v ANJ (Speaker´s Corner) i. takmer 100% úspešnosť prijatia na požadovanú VŠ j. desiatky úspešných absolventov študujúcich aj na VŠ v zahraničí (UK, NL, AT, CZ) k. mimoriadne úspechy našich žiakov : majsterka SR v plávaní, III. miesto na medzinárodnej astro-fyzikálnej olympiáde, účasti na krajských, celoštátnych, medzinárodných predmetových olympiádach a ďalších významných súťažiach l. komfortne vybavené učebne + knižnica s infocentrom m. školský bufet + jedáleň + automat na kávu + študentský bar + wifi pripojenie v celej škole

Adresa Vysokoškolákov 13, Žilina
Web www.ssag.sk

Zaujímavé produkty iných firiem

Jazykové kurzy pre firmy

  • Lokalita: 4 Bratislava

Kurzy - Anglický jazyk

  • Lokalita: Žilina

Stojan na bedminton

  • Lokalita: Prešov

Jazyk anglický - Preklady

  • Lokalita: Banská Bystrica

Jazykové kurzy

  • Lokalita: Studienka

Program Ecdl

  • Lokalita: Bratislava

Kurz - Stres manažment

  • Lokalita: Bratislava

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.