FirmyVZiline.sk
| katalóg firiem v Žilině

A-Z AQUA s.r.o

Ďurčiná 94, Ďurčiná

Výroba ČOV čističiek odpadových vôd včítane poradenstva osadenia návrhu a projektovej činnosti. Poradenstvo v oblastí vodných stavieb a zásobovania pitnou vodou Výroba plastových nádrží na pitnú vodu pre záchyt prameňov. Výroba žúmp z plastu. Výroba odlučovačov ropných látok. Výroba odlučovačov tukov. Čerpacie stanice vody zvyšovanie tlaku a návrh včítane projektu. Výroba tepelných čerpadiel. Slnečné kolektory. Automatizácia strojov. Projektová činnosť elektro.

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.